حیوانات عجیب

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

دزو: حاصل آمیزش گاو و گاومیش وحشی

تیگون: حاصل آمیزش ببر نر و شیر ماده

لایگر: حاصل آمیزش شیر نر و ببر ماده

جگلیون: حاصل آمیزش جگوار نر (پلنگ خالدار) با شیر ماده

گربه ساوانا: حاصل آمیزش گربه خانگی و گربه وحشی

ولفین: حاصل آمیزش نهنگ های قاتل کاذب نر و دلفین های <<بینی بطری ای>> ماده

هینی: حاصل آمیزش الاغ نر و اسب ماده

زبرویید: حاصل آمیزش گورخر و اسب ها

زانکی: حاصل آمیزش گورخر و الاغ

گیپ: حاصل آمیزش بز و گوسفند

دزو: حاصل آمیزش گاو و گاومیش وحشی

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 21 دی 1395 ساعت: 1:46